Automatyka przemysłowa
		Automatyczne instalacje gaszące 
		filtry i czujniki przepływu wody
		automatyczne tamy wentylacyjne
		naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
		Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

SYSTEMY ZRASZANIA I ZWALCZANIA ZAPYLENIA

Oferujemy systemy zwalczania zapylenia występującego w podziemnych wyrobiskach górniczych, zakładach przeróbczych oraz innych gałęziach przemysłu.

Nasze urządzenia pracują w oparciu o systemy generowania mgły wodnej i powietrzno-wodnej służące do zwalczania zapylenia.

Poza systemami znajdującymi się w ciągłej produkcji, nasza firma oferuje projektowanie i wykonanie urządzeń według potrzeb klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami naszych wyrobór:

Obecna produkcja obejmuje:

ZRASZANIE PRZESYPÓW

Zraszacz przesypów typu BRYZA-1200

Zraszacz przesypów typu BRYZA-1200

Zraszacz przesypu BRYZA-1200, służy do redukcji za pomocą strumieni powietrzno-wodnych (mgłowych) zapylenia powstającego w wyniku transportu urobku na taśmach przenośnika.

Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieją źŸródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą zaworu elektrycznego lub mechanicznego.

Więcej ...


Zraszacz przesypów typu BRYZA-BA

Zraszacz przesypów typu BRYZA-BA

Zraszacz przesypu BRYZA-BA, służy do redukcji za pomocą strumieni powietrzno-wodnych (mgłowych) zapylenia powstającego w wyniku transportu urobku na taśmach przenośnika.

Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieją źŸródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą czujnika obecności urobku.

Więcej ...


Zraszacz przesypów typu ORKAN-1200/A

Zraszacz przesypów typu ORKAN-1200/A

Zraszacz przesypu ORKAN-1200/A, służy do redukcji za pomocą strumieni wodnych (mgłowych) zapylenia powstającego w wyniku transportu urobku na taśmach przenośnika.

Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieją źŸródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą elektrycznego lub mechanicznego.

Zraszacz wyposażony jest w 5 dysz zraszających.

Więcej ...


Zraszacz przesypów typu ORKAN-1000/B

Zraszacz przesypów typu ORKAN-1000/B

Zraszacz przesypu ORKAN-1000/B, służy do redukcji za pomocą strumieni wodnych (mgłowych) zapylenia powstającego w wyniku transportu urobku na taśmach przenośnika.

Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieją źŸródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą elektrycznego lub mechanicznego.

Zraszacz wyposażony jest w 3 dysze zraszające.

Więcej ...


ZAPORY PRZECIWPYŁOWE

Zapora przeciwpyłowa CZP-BRYZA

Zapora przeciwpyłowa CZP-BRYZA

Chodnikowa zapora przeciwpyłowa CZP-BRYZA, służy do redukcji zapylenia powietrza przepływającego przez wyrobiska korytarzowe.

Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieją źŸródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu.

Zapora może być stosowana w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


System generowania mgły

System generowania mgły wodnej ORKAN

System generowania mgły wodnej służy do redukcji zapylenia powietrza przepływającego przez wyrobiska korytarzowe.

Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieją źŸródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu.

Zapora może być stosowana w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


ZRASZANIE KRUSZAREK

System zraszania kruszarki typu BRYZA-KM

System zraszania kruszarki typu BRYZA-KM

System zraszania mgłowego BRYZA-KM służy do redukcji zapylenia powstającego w wyniku kruszenia urobku.

System może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istnieją źródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą zaworu elektrycznego lub mechanicznego.

Więcej ...


ZRASZANIE ŚCIANOWE

Zraszanie ścianowe KOMAG

System zraszania ścianowego typu KOMAG

System zraszania, służy do redukcji zapylenia powietrza przepływającego przez wyrobiska ścianowe.

System oparty jest na dyszach zraszająceych wytwarzających strumienie powietrzno-wodne (mgłowe) których zadaniem jest zraszanie pyłu.

System może być stosowana w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON