Automatyka przemysłowa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przepływu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

Filtry przemysłowe

W naszej ofercie znajdują się przemysłowe filtry dla górnictwa oraz innych branż. Oferujemy filtry samoczyszczące, automatyczne, workowe oraz inne np. skośne, liniowe, obrotowe. Dysponujemy szerokim wyborem rozwiązań, mogących sprostać różnorodnym potrzebom i funkcjonować w instalacjach o różnej specyfice. Wszystkie nasze urządzenia produkowane są z materiałów odpornych na korozję z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej AISI304, AISI316 a w przypadku konieczności zastosowania filtrów w warunkach szczególnie agresywnych istnieje możliwość wykonania ich ze stali o bardzo wysokiej odporności na korozję typu DUPLEX lub SUPERDUPLEX.

Jeśli w naszej ofercie nie ma urządzenia, które spełnia Państwa oczekiwania to zapraszamy do kontaktu. Możemy dostosować produkowane przez nas urządzenia do potrzeb odbiorcy poprzez np. zmianę rodzaju, wielkości i rozmieszczenia przyłączy, zabudowanie dodatkowej armatury lub zaprojektować zupełnie nowy produkt zgodne z wymaganiami klienta.

Modele przeznaczone do stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem spełniają wszystkie wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/34/UE – ATEX.

FILTRY NISKOCIŚNIENIOWE - do 40 bar

Filtr zbiornikowy typu EFP-3

FILTR WLOTU POWIETRZA TYPU EFP-3

Filtr przeznaczony jest do zabudowy na zbiornikach bezciśnieniowych charakteryzujących się zmiennym napełnieniem (oddychających).

Maksymalny przepływ dla powietrza - 1000 dcm3/min.

Ciśnienie nominalne - 1 bar.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


Filtr wody i powietrza typu EF-16

FILTR WODY PRZEMYSŁOWEJ I POWIETRZA TYPU EF-16

Filtr cieczy i powietrza EF-16 przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych płynów zaliczonych do grupy 2

Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar

- maksymalny przepływ dla cieczy – 100 l/min

- maksymalny przepływ dla powietrza – 1000 l/min

Więcej ...


Filtr automatyczny ssący typu EFAS

FILTR AUTOMATYCZNY SSĄCY TYPU EFAS

Filtr automatyczny ssący EFAS przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych płynów zaliczonych do grupy 2

Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar

- maksymalny przepływ dla cieczy – 100 l/min

Więcej ...


Filtr przemysłowy jednokomorowy typu EFN

FILTR WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFN

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Maksymalny przepływ dla cieczy - 800 dcm3/min

Ciśnienie maksymalne - 16 bar.

Więcej ...


Filtr typu T

FILTR TYPU "T"

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Maksymalny przepływ dla cieczy - 600 dcm3/min

Ciśnienie maksymalne - 40 bar.

Więcej ...


Filtr skośny typu EFY

FILTR skośny TYPU "EFY"

Filtr skośny typu EFY przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

W stałej produkcju posiadamy filty od DN50 do DN500

Ciśnienie maksymalne - 16 bar.

Więcej ...


Filtr przemysłowy jednokomorowy typu EFD

DWUKOMOROWY FILTR WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFD

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

W filtrze zastosowano zawory umożliwiające wymianę wkładów filtracyjnych bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być wyposażony w manometry.

Maksymalny przepływ dla cieczy - 800 dcm3/min

Ciśnienie maksymalne - 16 bar.

Więcej ...


Niskociśnieniowy filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFR

REWERSYJNY FILTR WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFR-.../P/St

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia wymianę lub czyszczenie wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być wyposażony w manometry.

Średnica i rodzaj przyłączy kolektorów dostosowane są do potrzeb użytkownika i wydajności filtra.

Maksymalny przepływ dla cieczy - 800 dcm3/min

Ciśnienie maksymalne - 16 bar.

Więcej ...


Niskociśnieniowy filtr workowy wody przemysłowej typu EFRW

WORKOWY FILTR WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFRW

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Filtr workowy może być wykonany jako jednokolumnowy lub wielokolumnowy.

Maksymalny przepływ cieczy dla jednej kolumny - 600 dcm3/min

Ciśnienie maksymalne - 25 bar.

Więcej ...


Filtr workowy dwukolumnowy wody przemysłowej typu EF2TW

FILTR WORKOWY DUWKOLUMNOWY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EF2TW

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Filtr workowy może być wykonany jako jednokolumnowy lub wielokolumnowy.

Maksymalny przepływ cieczy dla jednej kolumny - 50 dcm3/min

Ciśnienie maksymalne - 63 bar.

Więcej ...


Niskociśnieniowy filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFROU

PÓŁAUTOMATYCZNY OBROTOWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFROU

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonego do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 40 bar

Maksymalny przepływ - 2000 dcm3/min (120 m3/h)

Więcej ...


Niskociśnieniowy filtr samoczyszczący wody przemysłowej typu EFRO

PÓŁAUTOMATYCZNY OBROTOWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFRO

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonego do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 40 bar

Maksymalny przepływ - 6000 dcm3/min (120 m3/h)

Więcej ...


Automatyczny obrotowy filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFROA

Automatyczny obrotowy filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFROA

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonego do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Układ automatycznego czyszczenia filtrów obrotowych typu EFROA jest urządzeniem przeznaczonym do zautomatyzowania procesu oczyszczania rewersyjnych filtrów obrotowych półautomatycznych typoszeregu EFRO.

Najwyższe dopuszczlane ciśnienie PS = 40 bar

Maksymalny przepływ - 6000 dcm3/min (120 m3/h)

Więcej ...


Niskociśnieniowy filtr samoczyszczący wody przemysłowej typu EFRO

DWUKOLUMNOWY FILTR REWERSYJNY RUROWY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFRRM

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 40 bar lub inne na życzenie zamawiającego

Maksymalny przepływ - 200(400, 600,800) l/min

Więcej ...


Zespół filtrów wody przemysłowej typu EFRRM

ZESPÓŁ FILTRÓW REWERSYJNYCH RUROWYCH WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFRRM

Filtry rurowe typu EFRRM można łączyć w zespoły filtrów dla prowadzenia filtracji wstępnej i zasadniczej

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 40 bar lub inne na życzenie zamawiającego

Maksymalny przepływ - 200(400, 600,800) l/min

Więcej ...


Automatyczny samoczyszczący filtr przemysłowy typu EFRAP-1200

AUTOMATYCZNY SAMOCZYSZCZĄCY FILTR ZE STEROWANIEM I NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM TYPU EFRAP

Filtr z pneumatycznym ukladem automatycznego sterownia procesem samooczyszczania, przeznaczony do zastosowań w przemyśle i górnictwie.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 25 bar

Maksymalny przepływ - 1200 l/min

Więcej ...


Filtr samoczyszczący typu EFRAZHP

FILTR SAMOCZYSZCZĄCY STEROWANY NAPEDEM PNAUMATYCZNYM TYPU EFRAZHP

Filtr z pneumatycznym ukladem automatycznego sterownia procesem samooczyszczania, przeznaczony do zastosowań w przemyśle i górnictwie.

Czyszczenie wkładów filtra odbywa się automatycznie po otrzymaniu sygnału z czujnika różnicy ciśnień przed i za wkładem filtracyjnym.

Cykl czyszczenia automatycznego można również wyzwolić ręcznie przyciskiem umieszczonym na skrzyni aparatury pneumatycznej

Więcej ...


Samoczyszczący filtr automatyczny typu EFRAEH

DWUKOLUMNOWY FILTR AUTOMATYCZNY ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM I NAPĘDEM HYDRAULICZNYM TYPU EFRAEH-1400

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 40 bar lub inne na życzenie zamawiającego

Maksymalny przepływ - 1400 l/min

Więcej ...


FILTRY ŚREDNIOCIŚNIENIOWE - do 100 bar

Filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFR-250/10

DWUKOMOROWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFR-250/10

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 100 bar

Maksymalny przepływ - 250 l/min

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


Filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFRcw-250/10

DWUKOMOROWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFRcw-250/10

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia łatwą i szybką wymianę wkładów filtrujących bez konieczności demontażu filtra.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 100 bar

Maksymalny przepływ - 250 l/min

Więcej ...


Filtr liniowy wody i powietrza typu EFL-20

FILTR LINOWY WODY PRZEMYSŁOWEJ I POWIETRZA TYPU EFL

Filtr linowy przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych cieczy lub powietrza przeznaczonego do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Filtr wykonany ze stali nierdzewnej

Ciśnienie maksymalne - 100 bar.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


Filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFR-400/10

DWUKOMOROWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFR-400/10

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń.

Konstrukcja filtra umożliwia przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 100 bar

Maksymalny przepływ - 400 l/min

Więcej ...


Filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFR-600/10

DWUKOMOROWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFR-600/10

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 100 bar

Maksymalny przepływ - 600 l/min

Więcej ...


Filtr rewersyjny wody przemysłowej typu EFR-800/10

DWUKOMOROWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EFR-800/10

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 100 bar

Maksymalny przepływ - 800 l/min

Więcej ...


Filtr samoczyszczący obrotowy EFRA-800

AUTOMATYCZNY FILTR OBROTOWY TYPU EFRA-800

Filtr z elektrycznym ukladem automatycznego sterownia procesem samooczyszczania, przeznaczony do zastosowań w przemyśle i górnictwie.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 100 bar

Maksymalny przepływ - 800 l/min

Więcej ...


FILTRY WYSOKOCIŚNIENIOWE - do 400 bar

Filtr rewersyjny wysokociśnieniowy wody przemysłowej typu EWFR-250/40-RP/50

DWUKOMOROWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EWFR-250/40-RP/50

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Czyszczenie filtra realizowane jest ręcznie lub automatycznie (wersja E).

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 400 bar

Maksymalny przepływ - 250 l/min

Więcej ...


Filtr rewersyjny wysokociśnieniowy wody przemysłowej typu EWFR-300/35-RKM

DWUKOMOROWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EWFR-300/35-RKM

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 350 bar

Maksymalny przepływ - 300 l/min

Więcej ...


Filtr rewersyjny wysokociśnieniowy wody przemysłowej typu EWFR-600/35-RP

DWUKOMOROWY FILTR REWERSYJNY WODY PRZEMYSŁOWEJ TYPU EWFR-600/35-RP

Filtr przeznaczony jest do filtrowania wody i emulsji olejowo-wodnej, w zakresie przepływu, ciśnienia oraz temperatury wskazanych w jego specyfikacji technicznej.

Konstrukcja filtra umożliwia przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 350 bar

Maksymalny przepływ - 600 l/min

Więcej ...


Filtr rewersyjny wysokociśnieniowy wody przemysłowej typu EWFRK

Wysokociśnieniowy filtr rewersyjny typu EWFRK

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 420 bar

Maksymalny przepływ - 1200 l/min

Więcej ...


Automatyczny samoczyszczący filtr rewersyjny wysokociśnieniowy wody przemysłowej typu EWFR-450/35-E

WYSOKOCIŚNIENIOWY FILTR REWERSYJNY TYPU EWFR-450/35-E

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych wody lub emulsji przeznaczonej do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Konstrukcja filtra umożliwia automatyczne przeprowadzenie czyszczenia wkładów filtrujących strumieniem wstecznym bez przerw w dostawie medium do zasilanego urządzenia.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie PS = 350 bar

Maksymalny przepływ - 450 l/min

Więcej ...


WKŁADY FILTRÓW

Wkłady filtrujące

WKŁADY FILTRUJĄCE

Wkłady filtrujące wykonane są z rur szczelinowych ze stali nierdzewnej.

Prześwit szczeliny - od 25μm do 5mm

Średnice od - 20÷914mm

Do góry


Powrót

2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON