Automatyka przemysłowa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przepływu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

Tama wentylacyjna śluzowa z układem zamykania typu Elhyd

Tama wentylacyjna

Śluza wentylacyjna zestawiona z dwóch tam wentylacyjnych śluzowych z układem zamykania typu Elhyd umożliwia przejazd przez nią zestawów transportowych transportu kolejami podziemnymi lub transportu linowego albo transportu z własnym źródłem napędu (kolejki spalinowe) prowadzonego po jezdniach szynowych kolei podwieszanych lub spągowych.

Tama wentylacyjna sluzowa z układem zamykania typu Elhyd może być stosowana w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Warianty wyposażenia tamy wentylacyjnej śluzowej z układem zamykania typu Elhyd:

 • drzwi tamy mogą otwierać się w tym samym lub opcjonalnie w przeciwnym (tama odciążona) kierunku
 • układ sterowania i sygnalizacji iskrobezpieczny za pomocą sterownika mikroprocesorowego
 • czujniki dojazdu zestawu transportowego w rejon tamy wentylacyjnej
 • czujniki otwarcia/zamknięcia drzwi tamy wentylacyjnej z możliwością wyprowadzenia sygnału do dyspozytora
 • transparent świetlny sygnalizujący dojazd zestawu transportowego oraz otwarcie/zamknięcie drzwi tamy zlokalizowany w maszynowni kolejki linowej (opcja)
 • transparenty świetlne sygnalizujące otwarcie/zamknięcie drzwi tamy wentylacyjnej (opcja)
 • sygnalizacja dźwiękowa poprzedzająca otwarcie/zamknięcie drzwi tamy wentylacyjnej
 • komunikaty słowne generowane przez mikroprocesor informujące o przyczynach ewentualnej awarii transportu kolejami podziemnymi
 • napęd tamy hydrauliczny z magistrali ciśnieniowej albo z własnego zasilacza hydraulicznego lub pneumatyczny z rurociągu sprężonego powietrza (opcja)
 • możliwość przełączania rodzaju sterowania automatyczne/lokalne
 • blokada otwarcia drzwi tamy w przypadku otwarcia drzwi w drugiej tamie
 • wyłączniki zatrzymania awaryjnego
 • przewody połączeniowe elektryczne i hydrauliczne lub pneumatyczne (opcja)

Dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty:

 • osprzęt elektryczny tamy posiada odpowiednie certyfiikaty WE (sterownik mikroprocesorowy, czujniki, transparenty świetlne, rozdzielacze elektrohydrauliczne lub elektropneumatyczne, silnik elektryczny, skrzynka rozdzielcza, czujniki poziomu i temperatury) umożliwiające stosowanie go w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego
 • kable i przewody elektryczne posiadają odpowiednie deklaracje WE umożliwiające stosowanie ich w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego
 • węże hydrauliczne posiadają odpowiednie deklaracje WE umożliwiające stosowanie ich w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego
 • pozostałe urządzenia i osprzęt wykonane są z materiałów, które mogą być stosowane w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego
 • na tamę wentylacyjną śluzową z układem zamykania typu Elhyd zostaje wystawiana przez jej producenta deklaracja WE na zgodność z dyrektywą maszynową 98/37/EC-pl i dyrektywą ATEX 94/9/EC-pl

Powrót

2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON