Automatyka przemysłowa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przepływu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 i 14 RODO

W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), prosimy o zapoznanie się z informacją Administratora Danych Osobowych:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa ELEKTRON Andrzej Urbanek i Arkadiusz Waloszczyk spółka cywilna z siedzibą w 41-922 Radzionków ul. Huzarów 21 (dalej „My” albo „Spółka”) prowadząca działalność w 41-905 Bytom ul. Konstytucji 3.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas administratora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: elektronsc@wp.pl, adres pocztowy: FI-W Elektron s.c., ul. Konstytucji 3, 41-905 Bytom.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas prowadzenia korespondencji we wspólnych sprawach związanych z profilem działalności Waszej i naszej firmy w tym z zapytaniami o oferowane produkty i ich dystrybucją lub uzyskaliśmy je z ogólnodostępnych źródeł np. Waszej strony internetowej, Waszych reklam lub akcji promocyjnych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez FI-W ELEKTRON s.c.?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to potrzebne do nawiązania i podtrzymywania kontaktów z Twoją firmą w celu:
 • Nawiązania współpracy pomiędzy Twoją i naszą firmą
 • Kierowania wzajemnych zapytań i ofert w sprawie oferowanych produktów i usług
 • Zawierania i realizacji umów sprzedaży i świadczenia usług pomiędzy naszymi firmami
 • obsługi reklamacji w ramach realizacji umów sprzedaży i świadczenia usług
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez FI-W ELEKTRON s.c. jest art. 6 ust. 1 lit. f tj. uzasadniony interes Administratora (nawiązanie współpracy, oferta, zabezpieczenie roszczeń),art. 6 ust. 1 lit. b tj. zawarta z Państwem umowa, a ponadto art. 6 ust.1 lit. a tj. przepisy prawa w zakresie spełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. Ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie zgłaszając to naszemu administratorowi. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Dla celów określonych powyżej przetwarzamy następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • stanowisko służbowe
 • nazwa i adres zakładu pracy
 • numer telefonu
 • adres email
Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO i informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do danych, ich sprostowania w sytuacji, gdy są one nieprawidłowe oraz ich usunięcia w przypadkach określonych w art.17 RODO, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art.18 RODO, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy:
 • naszym kontrahentom w zakresie niezbędnym do normalnego prowadzenia naszej działalności gospodarczej

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez cały okres działalności naszej i Waszej firmy.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy Twoich danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa.
2024 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON