Automatyka przemys_owa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przep_ywu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządze_ elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządze_ jednostkowych na indywidualne zamówienie

______________________________________________________________________

Opracowanie konstrukcji innowacyjnych urządzeń do sterowania i kontroli przepływem wody oraz sprężonego powietrza zostało wykonane przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG i współfinansowane przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu: "Wsparcie dla dużego bonu".

2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON