Automatyka przemysłowa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przepływu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

Powietrzno wodny zraszacz przesypu typu BRYZA-BA

System zraszania BRYZA-BA

Zraszacz przesypu BRYZA-BA, służy do redukcji za pomocą strumieni mgłowych zapylenia powstającego w wyniku transportu urobku na taśmach przenośnika. Urządzenie może być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie istnieją źŸródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu. Zraszacz wykorzystuje do wytworzenia strumieni zraszających sprężone powietrze, które powoduje rozpylenie strugi wodnej. Układ powietrzno-wodny zraszacza pracuje na niskich wartościach ciśnienia wody oraz powietrza, co pozwala na jego użytkowanie tam gdzie jest dostęp do rurociągów sprężonego powietrza oraz rurociągu p.poż.

Zastosowana krata ściekowa ma za zadanie wychwycić zroszone cząstki pyłu, i spowodować ich wykraplanie na taśmociąg. Powoduje to, że zwilżone krople nie przenoszą się w dalsze części wyrobiska, gdzie mogą przebywać pracownicy narażeni na przebywanie w wilgotnym środowisku.

Krata zawieszana jest na łańcuchach nad taśmą przenośnika opadająco w kierunku transportowanego urobku.

Zraszacz BRYZA-BA uruchamiany jest automatycznie, tylko w przypadku zarejestrowania przez bezdotykowy czujnik ultradźwiękowy obecności nadawy na taśmie przenośnika.

Czujnik zlokalizowany jest przed zraszaczem, nad taśmą przenośnika na specjalnej konstrukcji nośnej. Sygnał z czujnika włącza, lub wyłącza przepływ wody oraz sprężonego powietrza do zraszacza, eliminując konieczność włączania urządzenia przez obsługę przesypu.

Do układu można zastosować dozownik środka zmiękczającego.

Zraszacz przesypu przystosowany jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem o stopniu niebezpieczeństwa "a", "b" i "c" wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Rozwiązanie chronione prawnie w Urzędzie Patentowym RP

Zalety:
  • prosta i niezawodna konstrukcja,
  • nieskomplikowany układ elektryczny,
  • brak kontaktu czujnika z urobkiem zapobiega zużywaniu się czujnika,
  • znaczne ograniczenie zapylenia w miejscach przesypu,
  • niskie zużycie wody zraszającej 0,5 dcm3/min,
  • niskie wartości ciśnienia zasilania mediów zraszających (0,3÷0,6MPa),
  • mobilność i uniwersalność rozwiązania.
Charakterystyka techniczna:
Typ dysz powietrzno-wodne
Medium zasilające woda + sprężone powietrze
Liczba dysz w baterii 6 sztuk
Ciśnienie zredukowane wody ~0,3÷0,6 MPa
Ciśnienie zredukowane powietrza ~0,3÷0,6 MPa
Zużycie wody zraszającej 0,08 dm3/min (na 1 dyszę)
Zużycie powietrza ~50,0dm3/min (na 1 dyszę)
Całkowite zużycie wody zraszającej w zraszaczu przesypu ~0,50 dm3/min
Całkowite zużycie sprężonego powietrza zraszaczu przesypu ~300 dm3/min
Napięcie zasilania 42 V AC

Wstecz


Produkty powiązane

Filtr wody i powietrza typu EF-16

FILTR WODY PRZEMYSŁOWEJ I POWIETRZA TYPU EF-16

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych cieczy lub powietrza przeznaczonego do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Maksymalny przepływ dla powietrza - 1000 dcm3/min.

Maksymalny przepływ dla cieczy - 100 dcm3/min

Ciśnienie maksymalne - 16 bar.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


Elektrozawór ATEX EX 1M2

ZAWORY ZWROTNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE TYPU ZZS-E... i ZZS-E-Z...

Zawór zwrotny sterowany elektrycznie przeznaczony do sterowania przepływem medium za pomocą sygnału elektrycznego lub ręcznie w instalacjach, w których ciśnienie medium nie przekracza 10 MPa.

Zawór może być stosowany w górnictwie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Elektrozawór ZZS-E i ZZS-E-Z posiadją certyfikat zgodności nr TEST/12/CZ/2014/ATEX

Więcej ...


Zawór zwrotny sterowany

ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY TYPU ZZS-40

Zawór zwrotny sterowany przeznaczony do sterowania przepływem medium za pomocą czynnika, którym może być woda, emulsja wodno-olejowa, olej hydrauliczny, sprężone powietrze lub gaz obojętny.

Zawór może być stosowany w górnictwie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON