Automatyka przemysłowa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przepływu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

System ścianowego zraszania powietrzno-wodnego typu KOMAG

Zraszanie ścianowe KOMAG

System zraszania, służy do redukcji zapylenia powietrza przepływającego przez wyrobiska ścianowe. System może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istnieje prawdopodobieństwo przenoszenia cząstek pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu przez prąd powietrza.

Rozwiązanie to wyposażone jest w komplet baterii zraszających (liczba zależna od długości ściany), na których zamontowano korpusy wraz z dyszami zraszającymi.

Baterie zraszające montowane są pod sekcjami obudowy i skierowane w stronę czoła ściany.

Dysze zraszające wytwarzają strumienie powietrzno-wodne (mgłowe) których zadaniem jest zraszanie pyłu przenoszonego z przepływającym powietrzem.

Baterie zraszające wykorzystują sprężone powietrze, które ogranicza zużycie wody, potrzebnej do redukcji występującego zapylenia.

Zraszacz przesypu przystosowany jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem o stopniu niebezpieczeństwa "a", "b" i "c" wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Rozwiązanie chronione prawnie w Urzędzie Patentowym RP

Zalety:
  • prosta i niezawodna konstrukcja,
  • znaczne ograniczenie zapylenia w ścianie,
  • niskie wartości ciśnienia medium zraszających,
  • niskie zużycie wody zraszającej,
  • wysoka odporność dysz na zanieczyszczenia (średnica otworu wylotowego 2 mm).
Charakterystyka techniczna:
Typ dysz powietrzno-wodne
Medium zasilające woda + sprężone powietrze
Liczba baterii w zaporze 9 szt.
Liczba dysz w baterii 6 sztuk
Ciśnienie zredukowane wody ~0,3÷0,6 MPa
Ciśnienie zredukowane powietrza ~0,3÷0,6 MPa
Zużycie wody zraszającej 0,05 ÷ 0,22 dm3/min (na 1 dyszę)
Zużycie powietrza ~50,0dm3/min (na 1 dyszę)

Wstecz


2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON