Automatyka przemysłowa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przepływu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

System zraszania kruszarki typu BRYZA-KM

System zraszania kruszarki typu BRYZA-KM

System zraszania mgłowego BRYZA-KM służy do redukcji zapylenia powstającego w wyniku kruszenia urobku. System może być wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istnieją źródła pyłu węglowego, kamiennego lub innego pyłu zawartego w powietrzu. Moduł zraszający (kolektor generujący mgłę wodną) wykorzystuje do wytworzenia strumieni zraszających sprężone powietrze, które powoduje rozpylenie strugi wodnej do postaci mgły wodnej.

Sprężone powietrze dostarczane do systemu mgłowego ogranicza dodatkowo zużycie wody, potrzebnej do redukcji powstającego zapylenia.

Układ powietrzno-wodny systemu BRYZA-KM pracuje na niskich wartościach ciśnienia wody oraz powietrza 0,4÷0,8 MPa, co pozwala na jego użytkowanie tam gdzie jest dostęp do rurociągów sprężonego powietrza oraz rurociągu p.poż., bez konieczności stosowania dodatkowych pomp lub sprężarek podnoszących ciśnienie.

Do układu można zastosować dozownik środka zmiękczającego.

System jest do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem o stopniu niebezpieczeństwa "a", "b" i "c" wybuchu metanu oraz klasy "A" i "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

Zalety:
  • prosta i niezawodna konstrukcja,
  • znaczne ograniczenie zapylenia,
  • niskie wartości ciśnienia zasilania,
  • mobilność i uniwersalność rozwiązania,
  • nie wymaga dodatkowego zasilania.
Charakterystyka techniczna:
Typ dysz powietrzno-wodne
Medium zasilające woda + sprężone powietrze
Liczba dysz w baterii 6 sztuk
Ciśnienie zredukowane wody ~0,4÷0,8 MPa
Ciśnienie zredukowane powietrza ~0,4÷0,8 MPa
Zużycie wody zraszającej ~4 dm3/h (na 1 dyszę)
Zużycie powietrza ~2,8m3/min (na 1 dyszę)
Całkowite zużycie wody zraszającej w zraszaczu przesypu ~24 dm3/h
Całkowite zużycie sprężonego powietrza zraszaczu przesypu ~17 m3/h

Wstecz


Produkty powiązane

Filtr wody i powietrza typu EF-16

FILTR WODY PRZEMYSŁOWEJ I POWIETRZA TYPU EF-16

Filtr przeznaczony jest do oczyszczania z zanieczyszczeń stałych cieczy lub powietrza przeznaczonego do zasilania maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle.

Maksymalny przepływ dla powietrza - 1000 dcm3/min.

Maksymalny przepływ dla cieczy - 100 dcm3/min

Ciśnienie maksymalne - 16 bar.

Filtr może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


Dozownik cieczy typu DC-10

DOZOWNIK CIECZY TYPU DC-10

Dozownik cieczy w postaci wody, niskoprocentowej emulsji wodno-olejowej lub środka zmiękczającego.

Dozownik może być stosowany w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


Elektrozawór ATEX EX 1M2

ZAWORY ZWROTNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE TYPU ZZS-E... i ZZS-E-Z...

Zawór zwrotny sterowany elektrycznie przeznaczony do sterowania przepływem medium za pomocą sygnału elektrycznego lub ręcznie w instalacjach, w których ciśnienie medium nie przekracza 10 MPa.

Zawór może być stosowany w górnictwie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Elektrozawór ZZS-E i ZZS-E-Z posiadją certyfikat zgodności nr TEST/12/CZ/2014/ATEX

Więcej ...


Zawór zwrotny sterowany

ZAWÓR ZWROTNY STEROWANY TYPU ZZS-40

Zawór zwrotny sterowany przeznaczony do sterowania przepływem medium za pomocą czynnika, którym może być woda, emulsja wodno-olejowa, olej hydrauliczny, sprężone powietrze lub gaz obojętny.

Zawór może być stosowany w górnictwie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

Więcej ...


2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON