Automatyka przemysłowa
Automatyczne instalacje gaszące 
filtry i czujniki przepływu wody
automatyczne tamy wentylacyjne
naprawy i modernizacje urządzeń elektroenergetycznych
Projektowanie i produkcja urządzeń jednostkowych na indywidualne zamówienie

INSTALACJA GASZĄCA POMIESZCZEŃ I OBIEKTÓW

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO GASZENIA TYPU ESAG-2K

System automatycznego gaszenia typu ESAG-2K przeznaczony jest do ochrony przeciwpożarowej pomieszczeń szczególnie zagrożonych takich jak: składy paliw, olejów i smarów, komory napełniania paliwem urządzeń i środków transportu itp.

System został zaprojektowany jako instalacja zraszaczowa z wykorzystaniem dysz mgłowych. Efekt gaśniczy wykorzystuje fakt dużego rozpylenia roztworu środka gaśniczego (mgła wodna), co z kolei znacznie zwiększa sumaryczną powierzchnię kropel i tym samym radykalnie zwiększa absorpcję temperatury z otoczenia jednocześnie dodatkowo chłodzi gazy pożarowe, obniża stężenie tlenu w środowisku pożaru oraz obniża zadymienie. Systemy gaszenia mgłą wodną to innowacyjna i bardzo skuteczna forma ochrony przeciwpożarowej obiektów zamkniętych w tym przewietrznaych intensywnym prądem powietrza.

Jako środek gaszący zastosowano 3% wodny roztwór środka pianotwórczeg typu AFFF przeznaczonego do gaszenia pożarów klasy A i B, za wyjątkiem urządzeń elektrycznych. Szczególnie polecany jest do gaszenia cieczy palnych nierozpuszczalnych w wodzie, jak nafta czy benzyna. Największą skuteczność preparat osiąga gdy podawany jest w formie natrysku. Można również skorzystać z jego właściwości pianotwórczych, podając środek w formie piany ciężkiej.

Właściwości środka gaśniczego polegają na absorbowaniu ciepła z płomieni, co powoduje natychmiastowy spadek temperatury i uniemożliwia dalszy rozwój pożaru. W trakcie akcji gaśniczej środek gaśniczy tworzy mgłę wodną, osiadającą na gaszonych powierzchniach w formie filmu, izolującego od powietrza i zabezpieczającego przed ponownym pojawieniem się ognia.

Zastosowany środek gaśniczy posiada atest PZH.

System automatycznego gaszenia może być stosowany w górnictwie zgodnie z § 364 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych.

System automatycznego gaszenia w zależności od rozmieszczenia chronionych pomieszczeń może być podzielony na kilka obwodów. Każdy obwód składa się z układu detekcji, układu gaszącego oraz, układu sygnalizacji i alarmowania. Obwody działają niezależnie od siebie.

System działa w chwili zainicjowania pożaru w sposób automatyczny i nie wymaga zewnętrznego źródła zasilania w energię.

Podstawowe dane techniczne
  • układ gaszenia:
    • ciśnienie zasilania - do 16 bar
    • wydajność minimalna rurociągu p-poż - 300 l/min/obwód
  • układ detekcji:
    • ciśnienie zasilania - do 16 bar
    • temperatura zadziałania czujników - 75 oC

Wstecz

2016 © Projekt i realizacja FIW ELEKTRONFIW ELEKTRON